Per 1 januari 2017

heeft Voetsalon Marjan haar aktiviteiten voor onbepaalde tijd gestopt.